Pytania i odpowiedzi

Faq1. Czym zajmuje się Eranium?

Eranium prowadzi postępowania przed polskimi władzami w sprawie decyzji poświadczających polskie obywatelstwo. Eranium zajmuje się również odszukiwaniem polskich dokumentów w polskich archiwach oraz transkrypcją zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich rejestrów Urzędów Stanu Cywilnego.  

2. Czy ja też mogę się starać o poświadczenie posiadania obywatelstwa  polskiego ?

Jeśli twoi rodzice, lub dziadkowie posiadali polskie obywatelstwo, to jest duża szansa, że Ty też posiadasz! Skontaktuj się z nami, a udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania.

3. Ile kosztuje postępowanie w sprawie poświadczenia obywatelstwa polskiego?

Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie z uwagi na ilość osób objętych w umowie, oraz rodzajem postępowania. W celu uzyskania konkretnej oferty prosimy skontaktować się bezpośrednio z naszym biurem drogą elektroniczną lub telefoniczną.

4. Jakie dokumenty są potrzebne do stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego?

Niezbędne dokumenty są uzależnione od indywidualnego przypadku, jednak jest kilka dokumentów, które są zawsze potrzebne:

 1. - poświadczona kopia dowodu tożsamości lub paszportu z apostille

 2. - akt urodzenia

 3. - poświadczenie posiadania obywatelstwa obcego (innego niż polskie)

 4. - pisemne oświadczenie, w którym Wnioskodawca zawiera następujące informacje:

 • czy Wnioskodawca w przeszłości starał się o zmianę obywatelstwa polskiego na obce, a jeżeli tak, to z jakim skutkiem oraz czy otrzymał decyzję zezwalającą na zmianę obywatelstwa polskiego, oraz ewentualną datę i numer wydania tej decyzji;

 • czy Wnioskodawca w przeszłości starał się o wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, a jeżeli tak, to z jakim skutkiem, oraz ewentualną datę i numer postanowienia Prezydenta RP w tej kwestii;

 • czy Wnioskodawca złożył oświadczenie o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego w związku z zawarciem związku małżeńskiego z cudzoziemcem;

 • czy w terminie trzech miesięcy od daty urodzenia Wnioskodawcy, jego rodzicie składali oświadczenie o wyborze dla dziecka obywatelstwa polskiego.

5. - zaświadczenie o czasokresie służby wojskowej Wnioskodawcy lub jego ojca, jeżeli rozpoczęcie tej służby miało miejsce do 18 stycznia 1951r.

6. - wszystkie dokumenty, które mówią o obywatelstwie polskim Wnioskodawcy lub jego rodziców.

5. Co to jest apostilla i jak ją uzyskać?

Apostille to poświadczenie autentyczności dokumentu, które zapewnia uznanie zagranicznych dokumentów w innym państwie. Apostille zazwyczaj można uzyskać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

6. Czy mogę wysłać dokumenty fax-em  lub e-mailem ?

Nie. Wszystkie dokumenty składane przed Urzędem Wojewódzkim muszą być oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub polską ambasadę.

7. Dlaczego potrzebujemy nowego certyfikatu wojskowego – co musi zawierać?

Urzędy Wojewódzkie akceptują tylko pełne certyfikaty wojskowe, mówiące o każdym rodzaju odbytej służby.

Prawidłowy certyfikat wojskowy powinien zawierać informacje o:

 • Dacie pierwszej rejestracji w armii obcej

 • Dacie otrzymania numeru wojskowego

 • Dacie otrzymania książeczki wojskowej

 • Dacie otrzymania stopnia wojskowego

 • Rodzajach służby i datach pełnienia poszczególnej z nich (aktywna, zawodowa, rezerwowa)

Ponadto certyfikat musi być wydany na podstawie komputerowych i niekomputerowych baz danych

8. Jak długo będzie trwała procedura?

Procedura poświadczenia posiadania obywatelstwa polskiego może trwać od 3 miesięcy do nawet kilku lat (w ekstremalnych przypadkach). Jednak przeciętny czas oczekiwania to około 6-8 miesięcy.

9. Jak wygląda procedura paszportowa, czy Eranium może mi pomóc?

Obecna procedura paszportowa musi być przeprowadzona osobiście przez Wnioskodawcę. Niestety Eranium nie może jej prowadzić. Mogą Państwo jednak uzyskać z naszą pomocą dokumenty niezbędne do uzyskania paszportu  jak polski akt urodzenia lub akt małżeństwa.

10. Czy oryginalne dokumenty zostaną mi zwrócone po  zakończeniu postępowania ?

Wszystkie dokumenty, które mają dla Państwa wartość sentymentalną (np. stare dowody osobiste, paszporty, akty stanu cywilnego) zostaną Państwu zwrócone po zakończeniu postępowania. Jednakże dokumenty, które zostały wydane w obecnych czasach (takie jak odpisy aktów stanu cywilnego), pozostają w Urzędzie Wojewódzkim jako materiał dowodowy.

11. Czy moja obecność pomoże? Czy będę musiał przyjechać do Polski?

Nie. Wszystkie formalności zostaną dopełnione telefonicznie lub pocztą elektroniczną i tradycyjną.

12. Czy mogłem utracić polskie obywatelstwo? 

Niestety istnieje taka możliwość. W prawie polskim funkcjonuje szereg przesłanek utraty polskiego obywatelstwa. Różne ustawy mają zastosowanie w zależności od tego, kiedy Wnioskodawca się urodził, kiedy nabył obywatelstwo izraelskie, czy służył w armii obcego państwa etc. Skontaktuj się z nami i przedstaw nam historię emigracji swojej rodziny a my będziemy mogli ustalić czy istnieje ryzyko utraty polskiego obywatelstwa w Twoim przypadku.

13. Czy żeby poświadczyć moje obywatelstwo, muszę najpierw poświadczać obywatelstwo moich rodziców?

Nie. Obywatelstwo poświadczenie obywatelstwa polskiego nie wymaga oficjalnego poświadczenia obywatelstwa polskiego przodków.

14. Jak mogę sprawdzić status mojej sprawy?

Wszystkie informacje na temat statusu sprawy znajdziecie Państwo w zakładce „Your case” na naszej stronie internetowej.

15. W jaki sposób mogę dokonać płatności za usługi?

Płatności należy dokonywać przelewem bankowym na konto:

Beneficjent:     Eranium Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1,
00-124 Warszawa, Polska
Numer Konta Beneficjenta (IBAN):  PL86 1240 1037 1111 0010 2893 1194
Nazwa Banku Beneficjenta:    Bank PEKAO S.A.
Kod SWIFT (BIC):    PKOPPLPW
Standardowe_logo_PayPal


Płatności powinny być dokonywane w walucie określonej w umowie, czyli w Euro.

Nie przyjmujemy czeków jako środka płatności, gdyż ich realizacja jest bardzo długotrwała co opóźnia rozpoczęcie lub zakończenie Państwa postępowania.

Skontaktuj się z nami

Biuro nasze jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 czasu lokalnego

Contact

phonePolska+48 22 266 04 75

phoneIsrael+972 3 978 63 18

e-mailcontact@eranium.euZAMÓW KONTAKT LUB ZADAJ PYTANIE:

Imię i Nazwisko* Pole wymagane.

Telefon* Niewłaściwy format (cyfry bez odstępów). Pole wymagane.

E-mail* Niewłaściwy format. Pole wymagane.

Temat Wybierz element.

Wiadomość:

* - Pola obowiązkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych teleadresowych, łącznie z adresem email, przez Eranium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 w celu udzielenia odpowiedzi.